Efter besöket

• Fundera igenom den diagnos och förklaring du fått. Det är bra om du diskuterar det med ditt eventuella sällskap under besöket.

• Planera in den behandling som vi föreslagit.

• Undvik att gå till andra vårdgivare för samma besvär, om vi inte har kommit överens om en sk ”second opinion” hos någon annan doktor eller vårdgivare. Risken är ganska stor att du får en helt annan förklaring som skapar förvirring hos dig.

• Just inom fältet långvarig smärta florerar en mängd olika filosofier och teorier som är mer eller mindre vetenskapligt grundade och erfarenhetsbaserade.

• Om du kommer på något ytterligare som du tror kan vara av värde för bedömningen eller behandlingen så meddela oss detta, antingen via ett mail till info@smartkliniken.se eller via telefon.