Efter besöket

• Fundera igenom den diagnos och förklaring Du fått, bra om du diskuterar det med din eventuelle anhörige som var med.

• Planera in den behandling som vi föreslagit.

• Undvik att gå till andra vårdgivare för samma besvär, om vi inte har kommit överens om en sk ”second opinion” hos någon annan doktor eller vårdgivare. Risken är ganska stor att Du får en helt annan förklaring som skapar förvirring hos Dig.

• Just inom fältet Långvarig Smärta florerar en mängd olika filosofier och teorier med mer eller mindre vetenskapligt grundade eller erfarenhetsbaserade.

• Ju enklare man försöker att förklara långvarig smärta desto större är risken att det INTE är så vetenskapligt eller kunskapsmässigt  baserat.

• Om Du kommer på något ytterligare som Du tror kan vara värdefullt för bedömningen eller behandlingen. Tveka inte att meddela oss detta, antingen via ett mail till info@smartkliniken.se eller på annat sätt.