Inför besöket

När Du bokat en tid eller funderar på att boka en tid
är det viktigt att tänka igenom följande:

• Försök att samla på Dig de dokument och journalhandlingar som visar hur du sökt sjukvård tidigare.

• Fundera igenom hur lång tid dina problem pågått och under vilka omständigheter det blivit sämre eller bättre.

• Du har säkert fått ett otal olika förklaringar eller kanske ganska lite förklaringar vad som kan vara fel. Försök att komma ihåg detta så Du kan berätta det.

• Om du har genomgått några röntgenundersökningar och/eller magnetkameraundersökningar tag gärna med kopior av resultatet.

• Du får gärna ha med någon anhörig på besöket om det är ett stöd för Dig. Fyra öron hör mer än två.