Utbildning

Samtalet och bemötande
Mats Karlsson berättar om vad man som doktor eller sjukvårdspersonal bör tänka på vid samtalet med patienten som har smärtor.

 

 

Val av smärtbehandling i olika situationer