Långvarig smärta

EFIC ’s deklaration om smärta: (European Federation of IASP Chapters)

EFIC’s Declaration on Pain: Pain is as a major health problem, a disease in its own right

‘’Acute pain, such as that following trauma or surgery, constitutes a signal to a conscious brain about the presence of noxious stimuli and/or ongoing tissue damage. This acute pain signal is useful and adaptive, warning the individual of danger and the need to escape or seek help. Acute pain is a direct outcome of the noxious event, and is reasonably classified as a symptom of underlying tissue damage or disease. However, in many patients pain persists long after its usefulness as an alarm signal has passed, and indeed, often long after the tissue damage has healed. Chronic pain in these patients is probably not directly related to their initial injury or disease condition, but rather to secondary changes including ones that occur in the pain detection system itself.’’

Som tillägg till detta, till skillnad fån de fysiologiska mekanismerna i ’Akut smärta’, skapar långvarig smärta förutsättningar för en mängd komplexa både fysiologiska och psykiska tillstånd och förändringar som är en integrerad del av den långvariga smärtan och som ytterligare tynger bördan av lidande för personen med den långvariga smärtan.

Detta inkluderar:

• Nedsatt rörlighet och som konsekvens av det tillbakabildning av muskler och ledstrukturer

• Nedsättning av immunsystemet och ökad känslighet för andra sjukdomar

• Olika sömnstörningar

• Nedsatt aptit och nutrition

• Läkemedelsberoende

• Tilltagande beroende av familj och social omgivning

• Överförbrukning – och felaktig användning av Hälso- och Sjukvårdssystemet

• Nedsättning av och oförmåga att arbeta

• Ökande isolation från familj och vänner, inåtvändhet

• Ångest, Rädsla

• Bitterhet, frustration och depression

(enl EFIC)

 

Den sydamerikanska konstnären Frida Kahlo hade kroniska smärtor efter olyckor och operationer.

Den sydamerikanska konstnären Frida Kahlo hade kroniska smärtor efter olyckor och operationer.

Hur vanligt är långvarig smärta. (Prevalens)

Olika undersökningar som EFIC refererar till talar om att så många som upp till 50% av befolkningen har under ett år lidit av någon form av smärta medan den långvariga smärtan drabbar cirka 18 – 20% av befolkningen (ref: H Breviks Studie) De vanligaste långvariga smärttillstånden är; ländryggsmärta och andra ryggsmärtor, artrossmärtor och olika former av huvudvärk (inkluderande migrän). Dessa är så vanliga att de inte sällan ses som en ’normal’ och oundviklig del av livet. Även om få personer dör av långvarig smärta så lever många sitt liv i smärta.

 

Samhällskostnad av långvarig smärta.

Medan akut smärta är en kort och självbegränsande process, kommer långvarig smärta att dominera och påverka den lidande personens liv, familj, vänner, omgivning och även vårdgivare under lång tid. Samtidigt som den långvariga smärta bryter ner livskvaliteten för den lidande och omgivningen har den en stor ekonomisk påverkan på många samhällsstrukturer:

• Kostnad för sjukvård och medicinering

• Frånvaro från arbete och karriär

• Inkomstbortfall

• Produktionsbortfall både i familj och i samhälle/arbete

• Ekonomisk börda på familj och vänner/omgivning, anställning

• Kostnad för sjukskrivning/rehabilitering och pension/aktivitetsstöd

Auktoriteter placerar kostnaden för långvarig smärta i samhället så högt att det är jämförbart med kostnad för både all hjärt-och kärlsjuklighet och cancersjuklighet tillsammans. (länk till A Gustavssons studie)

Men den största faktorn är varje enskild persons lidande och känsla av misslyckande i en kultur och samhällstruktur som favoriserar den enskilde individens lycka, skönhet och ungdomlighet. Och som dessutom sprider en uppfattning att livet skall vara smärtfritt.