Huvudvärk och migrän

Cirka 50 % av befolkningen har någon gång under 1 år haft huvudvärk av spänningstyp, vanligtvis är detta inget större medicinskt problem men om huvudvärken blir mera frekvent och kronisk blir det en orsak till ökat lidande, nedsatt funktion och arbetsförmåga. Det är då men börjar söka sjukvård.

Huvudvärk och migrän

Migrän drabbar cirka 13% av den Svenska befolkningen vilket motsvarar drygt 1 miljon svenskar, 18% kvinnor och 6 % män. Ungefär 50% av migränsjukdomen är ärftlig, framförallt migrän med aura. Redan episodisk migrän (enstaka attacker per måna) kan vara så handikappande att man söker sjukvård. När man har huvudvärk mer än 15 dagar per månad i mer än 3 månader och det är mera än 8 migrändagar per månad talar man om Kronisk Migrän. Den diagnosen ingår i de 20 mest handikappande sjukdomarna i världen enl WHO.

Ju mera frekvent huvudvärken är desto större är risken att man tar för mycket huvudvärksmedicin. Redan mer än 2 tabletter Paracetamol (Alvedon, Pamol, Reliv) i genomsnitt varannan dag ökar risken för något vi kallar Läkemedelsutlöst Huvudvärk. Blir det så måste man ibland genomgå det vi kallar avgiftning för att man skall se den egna huvudvärksfrekvensen. Man tar bort alla värktabletter och ser hur huvudvärksfrekvensen blir. Detta gäller även Triptaner mot Migrän. Man brukar säga att av personer som söker på en Vårdcentral pga Huvudvärk tar cirka 40% för mycket värktabletter.

Förebyggande behandling finns mot frekvent till Kronisk Huvudvärk av Spänningstyp och det är en kombination av förebyggande medicin och motion/avslappning/stresshantering.

Förebyggande behandling mot frekvent till Kronisk Migrän innefattar samma sak i början. Man vill ge minst 3 olika omgångar av olika förebyggande mediciner under minst vardera 3 månader innan man börjar diskutera annan behandling som till exempel Botulinumtoxin (Botox) mot Kronisk Migrän. Man prövar minst 3 olika omgångar Botulinumtoxin innan man betecknar det som verkningslöst och diskuterar annan behandling som i vissa fall kan vara sk ONS (Occipitalis Nerv Stimulering). Detta kallas även PNS (Perifer Nerv Stimulering). Dessa två metoder har kommit fram under de senaste 2 åren och gjort att vi nu kan hjälpa cirka 75% fler av de vi tidigare inte kunde hjälpa mot Kronisk Migrän.

Din läkare kan göra olika steg i denna utredning och behandling eller remittera till en Huvudvärksdoktor som tar över behandlingsansvaret eller ger råd till Din läkare som Du fortsätter hos.