Kontakt

VIKTIGT MEDDELANDE!

Klinikens verksamhet har stängt.  Från januari 2020 finns din journal arkiverad hos Regionarkivet i Göteborg. Se www.regionarkivet.se

 

E-post: info@smartkliniken.se