Om oss

VIKTIG INFORMATION!

Kliniken lägger ned sin verksamhet 30 november 2019. Vi har Remisstopp!

 

Dr Mats Karlsson

Dr Mats Karlsson driver sedan 2006 Smärtkliniken S:t Olof i Falköping. Sedan han blev specialiserad inom smärtlindring 1998 har han i huvudsak arbetat inom området långvarig smärta. Dessförinnan arbetade han som distriktsläkare med specialintresse inom ortopedisk medicin, långvarig smärta och migrän/huvudvärk.

Mats Karlsson är utöver klinisk verksamhet mycket aktiv inom vidareutbildning, kurser och föreläsningar för läkare, sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal i Sverige och utomlands.

Han har sedan mer än 20 år deltagit i olika kliniska studier.

 Läs mer om Mats Karlsson

Administratör Åsa Solnén

Åsa Solnén har sedan 2007 arbetat heltid på Smärtkliniken. Det är oftast Åsa ni möter i telefon eller via mail vid kontakt med kliniken. Hon ansvarar för bokning och ekonomi.

Åsa har ett förflutet inom resebranschen där det mycket handlar om att både följa en fast rutt men ändå vara lyhörd för kundens önskemål. Så också efter inträdet som ekonom och administratör inom företagshälsovård i början av 2000-talet.

 

Forskningssköterska Annette Holmberg

Annette Holmberg är utbildad specialistsjuksköterska och är på kliniken bl a ansvarig för ett antal internationella forskningsstudier kring migrän. Annette har tidigare varit verksam inom området folkhälsovetenskap, katastrofmedicin samt med säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbete på såväl nationell  som internationell nivå.

 

Läkarsekreterare, Conscriptor

Kliniken har glädjen att sedan hösten 2007 anlita dokumentationsbolaget LocusMedicus/Conscriptor med medicinsk dokumentation. Det har främst varit Birgitta Thuné med flera som klanderfritt och snabbt försett oss med journalskrivning, långa intyg och brevväxling.

 

Kvalitetssäkring och ägandeförhållande

Smärtkliniken S:t Olof drivs i aktiebolagform, Dr Mats Karlsson är ägare och anställd i företaget. Vi är kvalitetssäkrade genom KVALPRAK som gör revisioner med jämna mellanrum och kontrollerar att kliniken uppfyller alla krav.