Remiss

Med anledning av vårt avtal med Region Jönköping finns det nu möjlighet att remitteras hit även från andra landstingsområden enl det s.k. Riksavtalet (ny lag från SKL). Vissa landsting ger även möjlighet till egenremiss. Kontrollera med ditt hemmalandsting vad som gäller för dig. Information finns under www.1177.se eller följ länk Regler för remiss

Varje inkommen remiss bedöms av klinikens Smärtspecialist. De remisser som inte leder till kallelse återsändes med ett följebrev.