Mats Karlsson

Jag heter Mats Karlsson och driver Smärtkliniken S:t Olof i Falköping sedan 2006. Jag har varit verksam inom långvarig icke malign smärta sedan starten, framförallt som remissinstans för hela regionen, i huvudsak (50%) Skaraborg.

– Det som lärt mig mest hur man lyssnar på patienter är att jag var stammare som barn och att jag nu bl a har ett handikappat barn.

Mats Karlsson är mycket aktiv inom vidareutbildning, föreläsningar etc. Var huvudprövare för en jämförande läkemedelsstudie för artrospatienter med smärtor höft/knä. Denna studie presenterades vid bl a SASP i Åbo maj 2008 samt IASP Glasgow sept 2008. Senare vidare på internationella konferenser under 2009. 

• Läste medicin i Göteborg och gjorde AT-tjänsten i Norrbotten på Gällivare Lasarett.

• FV-block i allmänmedicin vid Lerums vårdcentral med sjukhusrandningarna i Alingsås och Borås. Avslutade FV i Strömsund där jag efter specialitet 1991, fick Distriktsläkar-tjänst 1991.
• Parallellt med både At och FV gick jag kurser i smärta/ palliation och ortopedisk medicin.

• Examen i ortopedisk medicin 1993.
• Överläkare vid Skönviks Rehab i Säter 1995–1997 (uppehåll i Dl-tjänsten). Var där även utbildningsansvarig och höll SK-kurser i smärta.
• Studerade 10p Algologi vid Göteborgs Universitet/Östra Sjukhuset våren 1998.
• Fick Specialitet i smärtbehandling 1999.
• Medicinskt ledningsansvarig vid Strömsunds Hälsocentral 1997 – 2000.
• Distriktsläkare och överläkare (50/50)i Jönköpings Landsting  2000–2006 (smärtenheten OP/IVA).
• Remissinstans för huvudvärk och migrän inom Jönköpings sjukvårdområde hela perioden.
Hållit veckokurser årligen i rörelseorganens smärttillstånd i Jönköping för ST-läkare i allmänmedicin och sedan 2005 årligen inom VG-Region för KursDoktorn för läkare från hela Sverige.
• Ingår i en internationell grupp läkare för att konformera och skapa riktlinjer för huvudvärk- och migränbehandling inom primärvård i Europa.

• Deltagit i och varit huvudansvarig för skrivande av flera vårdprogram och riktlinjer inom Smärtbehandling, bland annat: Jämtland, Långvarig Smärta och Whiplash 1998. Jönköpings Landsting, Behandling av Långvarig Mjukdelssmärta 2004. Rehabteam på Vårdcentraler  2005. European Guidelines for Osteoartrhritis Pain 2008.

• Skrivit Boken ’Smärtanalys – Kliniska Råd’.

• Deltagit i ett flertal artiklar om Kronisk migrän och huvudvärk samt Långvarig smärta.

• Deltagit i TV-programmet Fråga Doktorn som expert vid två tillfällen. Dels om Långvarig smärta och dels Botox-behandling mot Kronisk migrän.