I smärtans land är vi alla ensamma.

Posted by on mar 27, 2013 in Uncategorized | 0 comments

I smärtans land är vi alla ensamma.

May Sarton (1912-1995)